Guru dan Staff  

DAFTAR GURU DAN KARYAWAN

SMP NEGERI 2 KARANGANYAR

NO. NAMA JABATAN
1 Sumarni, S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah
2 Wiji Hastuti, S.Pd WKS Kurikulum, 
Guru IPA
3 Drs. Ari Lestari Muyaningsih, M.Pd WKS Sarpras, 
Guru Matematika
4 Ngadimin, S.Pd, M.Pd WKS Kesiswaan,
Guru Bahasa Indonesia
5 Dra. Nurul Ngaeni, M.Pd Guru Matematika
6 Jumiatun, S.Ag, M.Ag Guru Agama Islam
7 Sri Lestari, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
8 Drs. Maryadi Guru PJOK
9 Purwanti, S.Pd Guru IPS
10 Purdianto, S.Pd Guru Seni Budaya
11 Widodo, S.Pd Guru Bahasa Inggris
12 Sri Wahyu Wardani, S.Pd, M.Pd Guru Matematika
13 Muji Rahayu, S.Pd Guru IPA
14 Triswati, S.Pd Guru Bahasa Inggris
15 Sugeng Warsono Gregorius, S.Pd Guru IPS
16 M.Pra Asri Putra U, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
17 Sri Yamtini, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
18 Wahyu Widayati, S.Pd Guru PKn
19 Ansori, S.Ag, M.Pd. I Guru Agama Islam
20 H. Joko Wiyono, S.Pd Guru Bahasa Jawa
21 Wening Suci Harini, S.Pd Guru IPA
22 Warsini, S.Pd, M.M. Guru Prakarya
23 Laela Wuryani, S.Ag, M.Pd.I Guru Agama Islam
24 Bedjo Slamet Guru PJOK
25 Siswanta, S.Pd Guru Bahasa Inggris
26 Setyati Utami, S.Pd Guru Matematika
27 Budiarso, S.Pd Guru PJOK
28 Sriyanto, S.Pd Guru Seni Budaya
29 Retnowati Sri Rahayu, S.Pd Guru IPS
30 Anik Pudiarsi, S.PAK Guru Agama Kristen
31 Drs. Suwarto Guru Bahasa Indonesia
32 Saida Lutfia, S.Psi, M.Si Guru BK
33 Viktor Triyoso Guru Agama Katholik
34 Sri Hadi Pramono, S.Pd Guru IPS
35 Sulastri, S.Psi, M.Pd Guru BK
36 Sri Sulastri, S.Pd, M.Pd Guru IPA
37 Endang Tri H, S.Pd, M.Pd Guru IPA
38 Dra. Marhaeningsih Prapti Rejeki Guru Bahasa Indonesia
39 Istijab, S.Pd, M.Pd Guru IPA
40 Heny Pujihastuti, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
41 Woro Ayu Priyanggraeni, S.Psi. Guru BK
42 Dra. Sulistyowati Guru Bahasa Jawa
43 Suhatmi, S.Pd Guru Bahasa Inggris
44 Gatot Suseno, S.Pd Guru Matematika
45 Anna Martiyani, S.Pd, M.Pd Guru IPS
46 Dra. Sri Handayani Guru PKn
47 Tri Suryanti, S.Sn Guru Seni Budaya
48 Agustina Kurniawati, S.Psi Guru BK
49 Novi Siti Alimah, S.Pd.T Guru Prakarya
50 Endi Marpuji, S.Pd Guru PKn
51 Kenuk Hariyanti, S.Pd Guru Bahasa Indonesia
52 Siwi Mardiati, S.Pd.H Guru Agama Hindu
53 Arum Galuh Saputri, S.Pd Guru PKn
54 Wiwik Widayati, S.Pd Staff Tata Usaha
55 Kuwati, S H Staff Tata Usaha
56 Kristina Anik Yuliati, S.Sn Staff Tata Usaha
57 Ganang Setyanto Staff Tata Usaha
58 Sumadi Staff Tata Usaha
59 Lina Wahyu Wulandari Staff Tata Usaha
60 Sarjiyati, S.E Staff Tata Usaha
61 Fika Wahyu Pebtianingsih, A.Md Staff Tata Usaha
62 Astriani Karulina, A.Md Staff Tata Usaha
63 Yulianto Staff Tata Usaha
64 Supadi Staff Tata Usaha
65 Giyanto Staff Tata Usaha
66 Dani Wahyu Aji Staff Tata Usaha
67 Roqib Aven Prasetyo Staff Tata Usaha

Hubungi Kami Jika Ada Pertanyaan

Silakan menghubungi kami apabila ingin mengajukan pertanyaan, membutuhkan informasi maupun kepentingan lainnya.